Модуль 3 кыр

Welcome to your Модуль 3 кыр

Сот адилеттиги кызмат көрсөтүүлөрүнүн жеткирүүчүлөрү аялдарга карата зомбулукка жол бербөө боюнча превентивдик аракеттерге кандайча колдоо көрсөтө алышат?
Зомбулукка чекит коюуга жана аялдарга карата зомбулуктун андан нары жасалуусун токтотууга багытталган кандай чараларды кабыл алуу зарыл?
Сот адилеттиги процессинин бир бөлүгү болуп эсептелген кийинки кызматтарды туура ырааттуулукта жайгаштыргыла:
Укук тартибин сактоо органдарынын жабыр тарткан адам менен биринчи байланышуусундагы негизги милдети эмне?
Сот адилеттиги жана укук тартибин сактоо кызматтары ыкчам жана тез коргоо чараларын камсыз кылуу үчүн, алар:
Сот адилеттиги чөйрөсүндөгү комплекстүү жана координацияланган чаралар кийинкилерди камтуусу керек:
Аялдарга карата зомбулук тууралуу иштерди иликтөөгө эӊ биринчи кезекте көӊүл бурулуусу үчүн кийинки саналгандардын ичинен эмне зарыл?
Сот адилеттиги жана укук тартибин сактоо органдарынын таасир этүү чаралары зомбулуктан жабыр тарткан аялдар жана кыздар үчүн чечүүчү мааниге ээ?
Жабыр тарткан адамдар сот адилеттигине кайрылышкан учурда кабылып жатышкан тобокелчиликтердин минимизациялоо үчүн, сот адилеттиги кызматтарынын мекемелери жана соттук эмес секторлор кандай шарттарды түзүүлөрү керек?
Сотко чейинки процесстерде жабыр тарткан адамдар алар сот адилеттигине жөнөтүү процессине катышуусу керекпи же керек эмеспи өз алдынча чечүү укуктарына ээ болуулары зарыл жана негиздүү чечимдерди кабыл алуу үчүн маалымат алышат, ошондой эле сот адилеттигине жөнөтүү процессине катышуудан баш тартуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бул ырастоо чындыкпы же жалганбы?
Сот адилеттиги жана полиция секторуна карата колдонулуучу негизги элементтер камтышат:
Сот адилеттиги жана укук тартибин сактоо кызмат көрсөтүүлөрүнүн жеткирүүчүлөрү жабыр тарткан аялдардын баары үчүн медициналык жардамдын жана соттук-медициналык экспертизанын жеткиликтүү болуусун камсыз кылуулары керек. Психологиялык-психиатриялык экспертизанын жеткиликтүүлүгү бир гана соттун чечими болгон учурда ишке ашырылат. Бул ырастоо чындыкпы же жалганбы?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемнадцать + одиннадцать =