Модуль 1 кыр

Welcome to your Модуль 1 кыр

Сүйлөмдү аяктагыла: Аялдарга карата зомбулук …
Айбек анын тукумун улай турган баланы абдан каалаган, ошондуктан аялы Маликанын боюнан алдыруусун талап кылган, себеби ичиндегиси экинчи жолу кыз болчу. Муну гендердик зомбулук деп эсептесек болобу?
Базалык кызмат көрсөтүүлөрдүн Топтому эмне үчүн зарыл?
Базалык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуш кылуу зомбулукка кабылган аялдар жана кыздар үчүн кийинкилерди камсыз кылуусу керек:
Зомбулукка кабылган аялдар жана кыздар үчүн координацияланган кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликсиздиги төмөнкүдөй зыяндарга алып келүүсү мүмкүн:
Бардык негизги кызмат көрсөтүүлөрдү сунуш кылуунун жана координациялоонун өзөгүн түзүп турган негизи принциптер камтыйт:
Зомбулукка кабылган аялдар жана кыздар үчүн сапаттуу базалык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуш кылууга карата укук коргоочулук ыкма эмнени түшүндүрөт?
«Аялдарга багытталган ыкма» деген түшүнүк эмнени түшүндүрөт?
Силер аялдар жана кыздар үчүн Базалык кызмат көрсөтүүлөрдүн топтому деп эмнени түшүнөсүӊөр?
Сүйлөмдү аяктагыла: Негиздүү макулдук берүү жана конфиденциалдуулук камтыйт…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девятнадцать + 6 =